Ludvík XIII.

Ludvík XIII.
            Ludvík XIII. byl synem Jindřicha Navarrského, zakladatele Bourbonské dynastie a Marie Medičejské. Jeho otec byl zavražděn náboženským fanatikem, když bylo Ludvíkovi teprve 9 let. Prožil neradostné dětství, jeho matka Marie Medičejská mu moc lásky neprojevovala. Marie Medičejská vládla zemi jako regentka, jejími hlavními rádci byli její přátelé z Itálie – Consini a Eleonora Galigaï. Snažili se krále Ludvíka i po dosažení jeho plnoletosti držet stranou. Ludvík se rozhodl provézt se svými přívrženci převrat, Conciniovi byli popraveni a matku poslal do vyhnanství na zámek v Blois.
            Alexandre Dumas vylíčil Ludvíka XIII jako loutku v rukou kardinála Richelieu. Armand Jean du Plessis de Richelieu začal svoji kariéru již za vlády Marie Medičejské. Po Ludvíkovu nástupu na trůn se na čas musel uchýlit do ústraní, ale později i Ludvík poznal jeho politické schopnosti. Kardinál Richelieu se stal jeho prvním rádcem a spolupracovníkem. Nicméně konečná rozhodnutí činil Ludvík a ne kardinál.
            Ludvíka oženila Marie Medičejská již jako dítě a to se negativně na manželství projevilo. Protože Marie Medičejská zastávala prošpanělskou politiku, zorganizovala dvojsvatbu svých dětí s dětmi španělského krále Filipa III. Ludvík dostal za manželku Annu Rakouskou z rodu španělských Habsburků, která byla jeho příbuznou. Marie Medičejská totiž také pocházela z rakouské větve Habsburků, její matka Johanna byla dcerou císaře Ferdinanda I . Děti Ludvík a Anna měly pro svoje mládí a Ludvíkovu nesmělost problémy s intimním soužitím. Po specifickém „zaškolení“ přeci jen Anna otěhotněla. Nešťastnou náhodou upadla a potratila. Ludvík jí to kladl za vinu, manželé se odcizily a Ludvík dával přednost svým favoritům před manželkou. Žárlit ale nepřestal, návštěva anglického vévody z Buckinghamu a jeho dvoření Anně se stalo zápletkou pro slavný Dumasův román Tři mušketýři.
            Ludvík XIII se nakonec právoplatného dědice dočkal po 23 letech manželství když ho zastihla bouřka při návratu ze schůzky s jinou ženou a on musel přenocovat  v paláci kde sídlila královna Anna. Manželskému páru se narodil následník Ludvík a později i druhý syn Filip.
            Ludvík XIII a Richelieu ovlivnili Francii v několika směrech. Posílili panovníkovu moc, zlikvidovali hugenotská střediska na jihu země a obnovili aktivní zahraniční politiku Francie. Ludvík XIII nezrušil edikt nantský zaručující hugenotům svobodu vyznání, ale výrazně omezil jejich politickou moc. Za jeho vlády Evropou třicetiletá válka, francie se dlouho držela stranou, pouze se snažila narušovat španělsko-rakouské obklíčení svých hranic. Do války proti Španělsku vstoupila až v roce 1635. Válka vyvolala povstání obyvatelstva, ale Francii přinesla mocenskou prestiž. Vítězné bitvy u Rocroi roku 1643 se však Ludvík ani Richelieu již nedožili.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Francie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Francie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Francie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.