Ludvík XII.

Ludvík XII.
Král Karel VIII. však nešťastnou náhodou zemřel mlád. Protože děti, které měl s Annou, již nebyly naživu, stal se následníkem jeho bratranec Ludvík Orleánský jako Ludvík XII. Pro udržení Bretaně si přál oženit se s Annou Bretonskou. César Borgia, syn papeže Alexandra VI. mu za tučný úplatek vyjednal anulování jeho původního sňatku s dcerou Ludvíka XI.
I jeho zajímala bohatá Itálie. Jako záminku k získání Milána mohl použít, že jeho babička byla z rodu Viscontiů, které nynější vládci Sforzové z Milána vyhnali. Nejdříve bylo Milánsko dobyto, ale pak se někdejší spojenci obrátili a nešlo udržet. Ludvík XII dostal šílený nápad, že by svou dceru Klaudii nabídl arcivévodovi Karlu Habsburskému, pozdějšímu císaři Karlu V. i s věnem Bretaní a Burgundskem výměnou za Milánsko. Celé dílo jeho předků na sjednocení Francie by tak bylo zničeno. Naštěstí zasáhly Generální stavy a obě provincie prohlásily za nepostupitelné.
Ač se francouzští králové vrhali do nesmyslných italských dobrodružství, přesto Francie vzkvétala. Podél Loiry rostly nové zámky, v Paříži katedrály. Po smrti královny Anny se dvaapadesátiletý Ludvík XII. oženil s Marií sestrou anglického krále Jindřicha VIII (to je ten, co měl 6 manželek), které bylo pouhých 17 let. Dcera Klaudie, kterou měl s Annou Bretonskou byla provdána za možného následníka trůnu, příbuzného hraběte d´Angouleme, pozdějšího Františka I. Jeho matka Luisa Savojská pečlivě hlídala mladou královnu, která místo svého postaršího manžela milovala anglického vyslance Suffolka. I nemanželský syn Marie by se stal prvním následníkem trůnu a vytlačil by jejího Františka. Karel XII však brzy zemřel, Marie se provdala za Suffolka (i si vyprosila odpuštění svého královského bratra) a František I. nastoupil plný energie na francouzský trůn.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Francie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Francie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Francie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.