Ludvík IX. Svatý

Ludvík IX., později s přízviskem "Svatý" byl synem Ludvíka VIII. a Blanky Kastilské (vnučky Eleonory Akvitánské).
   Za manželku mu maminka vybrala Markétu z Provence, ovšem jako tchyně byla úplně nemožná. Do manželství se vměšovala natolik, že vznikla pověst, že mladí manželé, kteří měli ložnice nad sebou, se museli po nocích scházet na schodech, aby měli trochu soukromí. Nějaké to manželské soužití přeci jen našli, měli celkem 11 dětí.
   Aby unikli z Blančina neustálého dohledu, podporovala Markéta svého manžela v jeho myšlence křížové výpravy. Ludvík totiž v roce 1244 onemocněl a složil slib, že pokud se uzdraví uspořádá křížovou výpravu. Na východě se objevila nová vojenská síla a to byli Mongolové. Na těchto Mongolech křesťany zajímalo i to, že dosud nepřijali žádné náboženství civilizovaného světa a mohli se stát i křesťany. Ludvíkovy přípravy na křížovou výpravu trvaly čtyři roky, nechal vybudovat i nový přístav Aigues Mortes v Provence, protože Marseille se netvářila nadšená, že by se křižáci měli naloďovat v jejich přístavu. Vyrazil na Egypt. Výprava začala úspěšně dobytím přístavu Damietta, ale potom již následovala série vojenských katastrof. Král Ludvík upadl do zajetí a Markéta musela zařídit veliké výkupné za svého manžela. Své žalářníky údajně král Ludvík okouzlil svojí povahou natolik, že by mu i nabídli uvolněný egyptský trůn, ale náboženská propast byla příliš veliká.
   Po návratu z této neúspěšné výpravy se Ludvík kál, začal nosit jednoduchý šat a prostě se oblékat. Vládl spravedlivě a moudře si počínal ve vnitřní i zahraniční politice. Usmířil se na čas s Anglií, kde anglický král Jindřich III měl za manželku Eleonoru z Provence, která byla sestrou královny Markéty. I bratr Jindřicha III, Richard z Cornwallu, nejbohatší muž Anglie (který byl i na čas zvolen římsko-německým králem) měl za manželku jejich sestru Sancii. Ve vnitřní politice byla znát jeho snaha nastolit právo a pořádek. Stíhal zlořády a zastavil soukromé války, utrpení pro chudé.
   Ludvík byl velice zbožný, v Paříži vybudoval krásnou gotickou kapli St. Chapel jako schránku pro cenné relikvie. Ovšem získání těchto relikvií stálo Ludvíka skoro stejný obnos jako vybudování celé kaple. Relikvie koupil od Byzantinců, Ti je ovšem mezitím dali do zástavy Benátčanům, tak nebylo lehké je do Paříže získat. V roce 1270 se Ludvík vypravil na svoji druhou křížovou výpravu do Tunisu. Od svého bratra Karla z Anjou, který v té době vládl na Sicílii dostal zprávu, že by se místní vládce nechal přesvědčit na křesťanství. Trochu bláhová myšlenka, že by se někdo ještě jménem Mohamed mohl obrátit z islámu na křesťanství. V Tunisu Ludvík i jeho syn zemřeli na mor. Už 2 roky po jeho smrti vyvinuli Francouzi snahu o jeho kanonizaci. Jeho manželka Markéta se však už kanonizačního procesu nezúčastnila, asi měla své pochybnosti.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Francie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Francie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Francie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.