Napoleonské války a občanské nepokoje

V roce 1801 dal Napoleon Portugalcům příkaz, aby zavřeli britským lodím přístavy nebo budou napadeni. Portugalsko se ale nemohlo k Anglii otočit zády vzhledem k vzájemným obchodům a tak v roce 1807 vstoupil generál Junot s francouzskými vojsky do Lisabonu. Královská rodina se na radu Angličanů  zachránila útěkem do Brazílie, kde nakonec zůstala 14 let. Portugalsko se uchýlilo pod ochranu Britů a v roce 1811 se povedlo britským generálům Wellingtonovi a Beresfordovi, kteří přivedli na obranu jednotky britských vojáků, zatlačit Francouze zpět do Španělska, které stále Francie ovládala. Jelikož portugalská královská rodina i nadále zůstávala v Brazílii, zemi začal spravovat britský generál Beresford. Portugalsko se ale opět nacházelo hospodářsky v troskách a Beresford byl jako vládce celkem neschopný a nepopulární.
V roce 1815 byla koloniální Brazílie prohlášena královstvím s vlastní vládou, což pro Portugalsko znamenalo ztrátu důležitých finančních příjmů. V té době se v Portugalsku začaly šířit francouzské revoluční ideály. Nová liberální ústava byla postavena na ideálech osvícenství, zrušení práv církve a šlechty a zřízení jednokomorového parlamentu. Král Jan IV. tím byl přinucen vrátit se z Brazílie do rodné země a zřídit nové pořádky. Král nakonec tuto ústavu podepsal, přijal stanovené podmínky a získal si tím širokou podporu venkova. Po jeho smrti se ale rozhořely boje mezi dvěma tábory, které postupně vznikly. Janův nejstarší syn podporoval liberální práva, zatímco nejmladší syn Miguel chtěl zachovat monarchii starého střihu. Liberálové nakonec zvítězili a Miguel se musel trůnu a vlády vzdát. Neustále ale následovaly střety a vzpoury mezi nově vznikajícími politickými stranami a situace v zemi se uklidnila až v druhé polovině 19. století.
Za vlády krále Ludvíka I. nastaly v Portugalsku chvíle klidu. I když hospodářství stále trpělo, dařit se začalo alespoň v umění, literatuře a architektuře. Přestože tato zlepšení pomohla i v ekonomické situaci země, rozpočet pro zemi byl zřídkakdy vyrovnaný. Mezi venkovany se v této době také rychle začala šířit myšlenka emigrace ( zejména do Brazílie).
V kontrole nad parlamentem se neustále střídali konzervativci a liberálové, což vedlo k sociální nespokojenosti a nakonec k nacionalistickému republikánskému hnutí. Výsledkem byl v roce 1908 pokus o převrat, během kterého byl zavražděn král Dom Carlos I. a korunní princ. Mladší syn Dom Manuel II. byl svržen při dalším vojenském převratu o 2 roky později.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Portugalska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Portugalska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Portugalska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.