Zlatý věk Portugalska

V roce 1411 byl konečně uzavřen mír i s Kastilií a Portugalsko tak konečně mohlo zaměřit svoji pozornost na mořeplavbu.  Portugalská monarchie neuvěřitelně bohatla díky princovi Jindřichovi ( syn Jana I.). Ten v roce 1415 dobyl marockou pevnost Ceutu, která se stala první portugalskou kolonií. Princ Jindřich, nazývaný Mořeplavec doplul maximálně na Gibraltar, ale protože neměl jako třetí syn šanci na trůn, zabýval se obchodem. Financoval řadu objevitelských výprav. V roce 1419 byla objevena Madeira, Azorské ostrovy v roce 1427 a v roce 1460, před Jindřichovou smrtí, Kapverdské ostrovy.
V roce 1487 obeplul Bartolomeu Dias mys Dobré naděje a tím tak otevřel pohled do Indického oceánu. V roce 1498 objevil Vasco da Gama námořní cestu do Indie a tím přivedl zemi k nevídanému bohatství. Brzy pod portugalskou nadvládu spadal celý Indický oceán a tím pádem i tolik ceněný obchod s kořením, drahými kovy a otroctvím.
V letech 1495 – 1521, kdy v Portugalsku vládl Dom Manuel I. se v portugalských městech stavěly honosné bohaté stavby. Do Lisabonu se sjížděli lidé z celé Evropy. Portugalsko se stalo centrem obchodu, prosperovalo, ale tento zlatý věk nemohl trvat věčně. Tehdejší král spolu s bohatou šlechtou příliš spoléhali na výnosné zámořské cesty a domácí hospodářství nechávali značně zanedbané. Získané bohatství nevyužívali efektivně k rozvoji hospodářství a tak když postupně výnosy z portugalských kolonií začaly klesat, ocitla se tato země ve velkých ekonomických problémech. Zároveň se neustále stupňovalo úsilí okolních zemí získat toto území  včetně jeho kolonií pod svou nadvládu.
            Když na trůn usedl mladý král Sebastian, řítilo se nezávislé Portugalsko rychle do záhuby. Král Sebastian si umínil, že přinese křesťanství do portugalské kolonie Maroka, které mu ale kladlo veliký odpor. V roce 1578 vypravil do této země obrovské vojsko o 18. tisících mužích, ale v bitvě u Acacér – Quibir  byl poražen a spolu s 8 000 bojovníky zabit. Portugalsko se ocitlo na pokraji krachu a bez vládce. Zlatá éra Portugalska byla nenávratně pryč.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Portugalska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Portugalska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Portugalska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.