Portugalská republika

Dne 5. října 1910 se zrodila Portugalská republika. Nová republika byla sice z velké části v rukou levicové Demokratické strany, ale mezi lety 1910 – 1926 se v zemi vystřídalo 45 vlád, což vedlo ke všeobecnému oslabení hospodářské a sociální struktury. V roce 1926 proběhl další převrat. Jako prezident byl jmenován generál Óscar Carmon a jako ministr financí António de Oliveira Salazar. Ten byl o 6 let později jmenován premiérem a tuto funkci si udržel plných 36 let. Jeho počáteční působení ve vládě znamenalo pro Portugalsko velký úspěch. Ekonomika byla ozdravena a zbavena dluhů. Netrvalo ale dlouho a Salazar ukázal svou pravou tvář. V roce 1933 zavedl novou ústavu, vyhlásil tzv. ,, Nový stát“
( Estado Novo) a nastolil krutý diktátorský režim po vzoru diktátora Mussoliniho. Jediná politická strana mohla být Národní unie, všechny ostatní byly zakázány. Dále byly zakázány stávky, propaganda, cenzura a na vše dohlížela a udržovala pořádek obávaná Polícia Internacionál e de Defesa do Estado ( PIDE).
            Tato doba nebyla pro Portugalce šťastná a v podstatě je odstřihla od Evropy. Jedinou dobrou zprávu byl ekonomický obrat k lepšímu.
            Za druhé světové války bylo Portugalsko oficiálně neutrální. Sice mělo tradičně následovat svého letitého spojence Anglii, ale Salazar se z politického hlediska klonil spíše k Hitlerovi. Nakonec sledoval jen své zájmy a náklonnost hrál na obě strany a královsky profitoval.
            Největším problémem Salazara se později stal boj portugalských kolonií za nezávislost. Salazar se snažil udržet si tyto země i za cenu krvavých válek, které srážely na kolena jak obyvatelstvo, tak i hospodářství a ekonomiku. Stále více paranoidní Salazar na sebe strhával větší a větší moc, ale nakonec ho pokořila  mrtvice, která ho postihla v roce 1968 a Salazar o 2 roky později zemřel.
           Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Portugalska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Portugalska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Portugalska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.