Římané

V roce 210 vpadli do jižního Portugalska Římané. Očekávali, že dobytí této země bude velice snadné, ale nakonec vedli boj o tuto zemi po dvě staletí. Do boje se jim postavil keltský kmen Lusitáni a tento válečný kmen odolával Římanům až do roku 139 př.n.l., kdy byl podveden a zabit jejich vůdce Viriato. Římané po tomto kmeni, snad z obdivu k bojovníkům, pojmenovali jejich novou provincii ,, Lusitánie “.
            Nadvláda Římanů znamenala pro tuto zemi obrovský posun vpřed. Dodnes je v portugalské krajině  možné vidět silnice a mosty, které zde Římané vybudovali. Rozvíjelo se také zemědělství, nově se začala pěstovat pšenice, ječmen, olivy a vinná réva. Zakládali se obrovské rolnické statky – latifundia.
            V roce 60. př.n.l. založil Julius Caesar nové hlavní město Olisipo ( Lisabon) a další významné města: Scallabis ( Santarém), Bracara Augusta ( Braga), Pax Julia ( Beja) a Ebora
( Évora).
            Dalším přínosem Římanů této zemi byl vyspělý právní systém a latina, která se stala základem portugalštiny, v neposlední řadě křesťanská víra.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Portugalska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Portugalska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Portugalska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.