Nejstarší obyvatelé

Nejstarší obyvatelé
Na březích Černého moře, Dněpru i Dněstru byla objevena prehistorická naleziště dokládající pěstování obilí a chov dobytka. S koncem doby ledové a ústupem ledovců se paleolitičtí lidé stěhovali stále dále od břehů moře i řek a první stálé osady zde vznikaly již kolem roku 5000 př.n.l. Jedním z prvních národů, které z oblasti Ukrajiny známe jménem, jsou Trypilliané, kteří žili na území dnešní jihozápadní Ukrajiny a pronikali postupně směrem na východ. Tito dávní obyvatelé se pak míchali s kočovnými kmeny přicházejícími sem na Ukrajinu z východu.
Původ současných Ukrajinců spadá do doby starověku, do doby, kdy toto území obývali kočovníci íránského původu Skytové. Ti přišli kolem roku 750 př.n.l. z centrální Asie na Ukrajinu, kde se usadili, začali zde pěstovat obilí, chovat dobytek a  smísili se s místní populací. Hodně informací o Skytech máme od řeckého historika Hérodota. Informace o umění a pohřebních rituálech jsou doloženy nálezy z mohylových hrobek, odkrývaných po celé Ukrajině a dále na východ ve střední Asii. Mohyly a kurgany jsou rozšířeny hlavně na jižní Ukrajině a na Krymu. V mohylách byly nalezeny bohaté pohřební výbavy se zlatými šperky a zbraněmi, často zdobeny v tzv. zvířecím stylu. Skytové byli postupně oslabováni rozpínající se Perskou říší a kolem roku 250 př.n.l. se na jejich místo natlačili Sarmati, kteří se na Ukrajině udrželi asi 500 let. Poté je též oslabily vnitřní rozbroje a nedokázali se ubránit vnějším nepřátelům.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Ukrajiny, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy na Ukrajinu, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy na Ukrajinu. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.