Součástí Polska

Součástí Polska

V polovině 14. století byla Zlatá horda poražena Litevci pod velením Algirdase a Litevci se pak na Ukrajině ujali vlády, nastolili řád a mír. V roce 1569 vznikla na schůzce v Ljublinu Rzeczpospolita, Polsko mělo mít voleného krále, parlament, společnou měnu a jednotnou zahraniční politiku. Země Rusínů (oblast Ukrajiny) byla připojena k Polské korunně a rusínská elita se rychle začlenila do společnosti, přijala katolickou víru a hovořila plynně polsky. Rusínština se stala jazykem venkova a pojem Rusín byl používán hlavně pro sedláky. Ti postupně odcházeli do východních území, kde bylo hodně neosídlené a volné půdy pro pěstování obilí. Tyto oblasti také tvořily nárazníkové pásmo mezi civilizovaným územím Polska, Litvy a Moskvy a muslimskými územími krymského chanátu a Osmanské říše. Území se nacházela na okraji civilizace, tedy v rusínském jazyce „U-kraji-na“. Pro zvýšení bezpečnosti polského území zde vyrostla řada pevností. Nejméně jednou za rok do těchto nárazníkových pásem přicházeli krymští Tataři a Osmané, rozvraceli usedlosti, odváděli otroky a vylidňovali hranici.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Ukrajiny, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy na Ukrajinu, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy na Ukrajinu. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.