Součást Sovětského Svazu

Součást Sovětského Svazu

Na sovětské Ukrajině pak bylo vše znárodněno a sedlákům bylo zabaveno obilí. Přišlo sucho a rozsáhlé hladomory, při kterých zemřely stovky tisíc Ukrajinců. 30. prosince 1922 se hlavním městem Ukrajiny stal Charkov a Ukrajina se připojila k Sovětskému svazu. Součástí sovětské Ukrajiny byla většina území současné Ukrajiny kromě Haliče, Volyňska a některých příhraničních oblastí. Charkov byl hlavním městem do roku 1934. Ukrajina přecházela ke komunismu pomalu a s problémy, protože byla vyčerpaná a zničená léty války, hladomoru a velkými hospodářskými problémy. Lenin ještě před svou smrtí v roce 1924 vydal řadu nařízení, kdy sedláci směli prodávat obilí za tržní ceny, byly sníženy daně, byla pozastavena kolektivizace a podporovaly se zahraniční investice. Zvýšila se zemědělská produkce a opět se začal rozvíjet průmysl.

Jakmile se ale dostal k moci Stalin, začal rozvíjet svou politiku kolektivizace venkova a velkých cílů pro města. Na Ukrajině, kde již tehdy byla silná průmyslová základna, se začaly budovat stovky nových továren, na Dněpru vyrostla velká hydroelektrárna. Hodně lidí se začalo stěhovat do měst. Stalin se rozhodl skupovat levně obilí od rolníků a rozprodávat ho výhodně ve městech a přebytky také v zahraničí. Rolníci ale odmítali za mizivé částky svou úrodu prodat a Stalin toho využil k likvidaci kulaků. V letech 1929 – 1930 skončily stovky ukrajinských rolníků v transportech na Sibiř. Tajná policie a vojsko zabavovalo statky a přesunovalo další a další lidi na Sibiř. V kolektivních statcích s nezkušeným ruským vedením razantně poklesla produkce obilí. V roce 1931 nastalo další katastrofální sucho, které Ukrajinu připravilo o poslední zbytky úrody a potravin. Vymíraly celé vesnice, města hladověla. Za posledního hladomoru v letech 1932 – 1933 zemřelo něco mezi 3 – 6 milióny lidí. Ve 30. letech se Stalin rozhodl zničit i ukrajinskou inteligenci – vědce, církevní představitele, spisovatele, historiky. Proběhly rozsáhlé čistky i v ukrajinské komunistické straně, jejíchž asi 100 tisíc členů bylo zastřeleno nebo posláno do gulagů na Sibiř. Dalšími čistkami v rámci komunistické strany přišla Ukrajina v roce 1938 o celé své vedení. Dvě vlny stalinistických politických represí a perzekucí skončily 681 692 mrtvými, z toho byly 4/5 z ukrajinské kulturní elity a ¾ z Rudé armády.

 

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Ukrajiny, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy na Ukrajinu, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy na Ukrajinu. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.