2.světová válka

2.světová válka
Po německé invazi do Polska na počátku 2. světové války bylo území Polska rozděleno mezi Německo a Sovětský svaz. Na základě toho se Halič a Volyňsko s převažujícím ukrajinským obyvatelstvem byly znovu začleněny ke zbytku Ukrajiny. Poté, co Německo začalo okupovat Francii, Sovětský svaz obsadil rumunskou Besarábii a severní Bukovinu. Ukrajina získala severní a jižní distrikty Besarábie. Všechny tyto teritoriální změny byly potvrzeny Pařížským mírem v roce 1947.
22. června 1941 vstoupili Němci na území Sovětského svazu. Kyjev byl dobyt po těžkých bojích, při kterých zahynulo 600 tisíc sovětských vojáků, v září 1941. Ukrajinci vítali nacisty s otevřenou náručí. Stalin, protože věděl o bohatých zásobách nerostných surovin, volil při ústupu Rudé armády metodu zničení celé Ukrajiny raději, než by Němcům něco přenechal. Sověti zastřelili všechny politické vězně, zničili elektrárny, vyhodili do vzduchu továrny a zaplavili doly. Nacistická okupace ale nebyla o mnoho lepší, Ukrajina musela zásobovat Třetí říši surovinami. Do Německa odjelo na 2 miliónů Ukrajinců. Většina ukrajinských Židů byla postřílena a pohřbena v masových hrobech přímo na Ukrajině. Většina bojů 2. světové války se odehrávala na východní frontě. Celkové ztráty na Ukrajině byly odhadnuty na 1,4 miliónu včetně více než půl miliónu Židů. Ukrajina byla  válkou těžce poničena. Bylo zničeno více než 700 měst a 28 tisíc vesnic bylo zničeno.
 
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Ukrajiny, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy na Ukrajinu, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy na Ukrajinu. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.