Řecké kolonie

Řecké kolonie

V 7. a 6. století př.n.l. vznikaly i na severním pobřeží Černého moře a v ústí velkých řek řecké kolonie. Řecká kolonizace neměla nic společného s kolonizací v dnešním slova smyslu. Nově vzniklá obec byla samostatným městským státem, i když ji s mateřskou metropolí nadále spojovaly těsné kulturní svazky. Osídlení thráckého pobřeží, oblasti Propontidy u dnešního Marmarského moře a Pontu (oblasti Černého moře) spadá do doby 750 – 550 př.n.l. Oblast Černého moře byla velmi odlišná od světa řeckých kolonií ve Středozemním moři. Černomořské kolonie vznikly o něco později, byly méně skvělé ve svých výtvorech a mnohem více byly ohroženy místními barbary. Na druhou stranu je zdejší kolonizační proces mnohem jednotnější. Vlastní Černomoří bylo pak, až na několik výjimek, doménou iónských měst, zejména Milétu. Největší koncentrace řeckých iónských osad byla na severním pobřeží, kde ústí velké řeky umožňující přístup do vnitrozemí, na Krymu a v Kerčském průlivu. Při ústí Dněstru vznikla kolonie Tyrás a při Kerčském průlivu to bylo Pantikapaion, dnešní Kerč. Teprve v klasickém období vznikla při ústí Donu milétská kolonie nesoucí podle řeckého názvu této řeky jméno Tanais. Z Černomoří se dovážely rudy, z nejvzdálenějších koutů Sibiře putovalo přes Černomoří do Řecka zlato a zanedbatelné nebyly ani potravinové zdroje, hlavně obilí ze skythských stepí. Černomoří se stalo významnou zásobárnou obilí a byly odtud vyváženy nakládané i sušené ryby. Do obcí v mateřském Řecku se dostávali také skytští a thráčtí otroci.

Po určitou dobu pronikaly na Ukrajinu i další polokočovné kmeny jako Ostrogóti z jižního Švédska a Chazarové, kteří kolem roku 600 n.l. založili na východní Ukrajině mocnou říši. Po 200 let pak panoval na Ukrajině mír a rozvíjel se obchod. V tuto dobu se na Ukrajinu také poprvé dostávají Židé a jejich příchod se považuje za první ve východní Evropě.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Ukrajiny, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy na Ukrajinu, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy na Ukrajinu. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.