Římské období

Římské období
 
            Roku 196 př.n.l. po vítězství v  římsko-makedonské válce vyhlašují Římané svobodu Řecka. Ovšem v městech na „ochranu“ nechávají své vojenské posádky. Následně dochází k vzestupu moci Říma na helenizovaném Východě. Řím ovládá Řecko vojensky a politicky, co se týče kulturního života a společenského stylu ovlivňují výrazně Řekové Řím.
            Roku 168 př.n.l. porazili Římané Makedonce u Pydny. Král Perseus byl odvlečen v poutech do Říma a s ním i jeho obrovská knihovna. Že Římané nejsou žádní „přátelé“ Řeků, ale pouze jejich noví páni, dokázali i roku 146 př.n.l., když tvrdě potlačili povstání v Korinthu a město srovnali se zemí.
            V roce 86 př.n.l. bylo Řecko vtaženo do vnitropolitických bojů Říma, kde o moc soutěžila strana populárů a optimátů. Vojevůdce Sulla byl v době svého tažení na Východě postaven v Římě mimo zákon a jeho situace nevypadala nejlépe. Proto se rozhodl vyplenit řecké chrámy, aby bohatstvím si zavázal své vojáky. Dokonce i další se k němu přidávali a Sulla nakonec porazil svého odpůrce Maria a stal se diktátorem v Římě.
            Po Octavianově vítězství r.31 př.n.l. v bitvě u Aktia (nad Markem Antoniem a Kleopatrou) se poměry v Řecku stabilizují. Řecko se sice dostává na okraj politického zájmu, ale zažívá období klidu, i Korinth je znovu postaven.  Císař Nero r. 67 n.l. vyhlašuje svobodu Řecka, ale deklarace, která v podstatě znamenala osvobození od daní, byla po jeho smrti zrušena.
            Někteří římští císaři např. Hadrianus a Marcus Aurelius byli velkými obdivovateli řecké kultury a řecké památky se v té době těšily značné popularitě.
            Za vlády císaře Diokleciána na konci 3. století je vláda velké římské říše rozdělena na tetrarchii a císařské sídlo dáno do Nikomédie poblíž Istanbulu. Dále dochází k posílení východní části říše po založení Konstantinopole, kam je okolo r. 330 přenesena císařská rezidence.
            Problémy nastávají za vlády císaře Theodosia I.(vládl 379 – 395). Soluňským ediktem se křesťanství stává jediným státním náboženstvím. Olympijské hry jako symbol pohanských bohů jsou zakázány, jsou zničeny také mnohé památky. Po smrti císaře Theodosia je říše r. 395 n.l. rozdělena na Východořímskou (Arcadius) a Západořímskou (Honorius).
             Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Řecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Řecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Řecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.