Turecká nadvláda

Turecká nadvláda
V polovině 15. století měli osmanští Turci pod svojí nadvládou již skoro celé území původní Byzantské říše. V roce 1430 dobyli Soluň a v roce 1453 dobyl Mehmed II. Dobyvatel Konstantinopol. Do roku 1460 se jim podařilo zmocnit se celého území Řecka. Jen několik ostrovů a pevností (např. Navplio) si ještě na chvíli podrželi Benátčané.
Na malou chvíli v roce 1700 získali Benátčané celý Peloponés, ale Turci jej opět dobyli zpět. V 18. století na území Řecka vypukla proti Turecku mnohá povstání, ale Turci je krutě potlačili. Od 19. století je osvobozenecký boj už organizovaný, nejprve jako partizánský odboj a v roce 1821 vypuklo všeobecné povstání. Nejdříve byla situace nerozhodná, ale pak naštěstí pro Řeky prohráli Turci roku 1827 bitvu u Navarina proti spojenému britsko-francouzsko-ruskému loďstvu. To Turky oslabilo natolik, že o rok později opustili Peloponés.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Řecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Řecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Řecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.