Byzantská říše

Byzantská říše
            Zatímco Západořímská říše podlehla nájezdům germánských kmenů a zanikla již o sto let později roku 476 n.l., vydržela Východořímská říše skoro o tisíc let déle. Podle původní řecké osady Byzantion, na jejímž základě byla vybudována Konstantinopol, dostala říše jméno Byzantská. V této říši se výrazně uplatnila řečtina, která se stala jazykem vládnoucích vrstev i jazykem správy a kultury. Více se o Byzantské říši dovíte na stránkách o dějinách Turecka.  
            V 6. století za vlády císaře Justiniána nabývá říše největšího územního rozsahu. Díky vojenským schopnostem svých vojevůdců rozšířil Justinián svoji říši i na sever Afriky, okraje Španělska, některá území Itálie. Justinián vydal i nový zákoník, nechal postavit chrám Hagia Sofia v Konstantinopoli, ale v Řecku nechal zavřít filosofické školy.
             Dále je Řecko v 6. století sužováno vpády Slovanů, těžkým zemětřesením, které zničilo Olympii a morovými epidemiemi. Když císař Basileos II. bojoval proti Bulharům, zvítězil nad nimi až u Thermopyl (roku 1019).
             Později začaly Byzantskou říši ohrožovat turecké kmeny z Východu. Ačkoliv již v roce 1054 došlo k velkému rozkolu mezi řeckou a latinskou církví, požádal v roce 1095 císař Alexios I. Komménos západní křesťany o pomoc proti Turkům. Myslel si, že by se mohli najít nějací dobrovolníci, ochotní bojovat proti nevěřícím, které by začlenil do svých vojsk. Ale netušil, co svou žádostí způsobí. Na západě pronesl papež Urban II. plamennou řeč a dal podnět ke křižáckým výpravám. Ty si kladly jako hlavní cíl osvobození Jeruzaléma a ne pomoc byzantskému císaři. Předáky křižáckých výprav (velmože i panovníky) vedla hlavně touha po nových územích a kořisti. 
              Už jen průchod křížových výprav přes území Byzantské říše byl pohromou a nakonec roku 1204 v průběhu 4. křížové výpravy byla dokonce dobyta a vypleněna Konstantinopol. Největší vinu na tom měly Benátky, které vítaly oslabení svého konkurenta v obchodních zájmech. Konstantinopol se stala hlavním městem tzv. „latinského císařství“. Křižáci zasáhli i do poměrů na území dnešního Řecka. Na severu bylo založeno království soluňské, na východě vévodství athénské a na Peloponésu vévodství achajské. Byzantinci pak tato území dobývali zpět, v roce 1222 Soluň, v roce 1261 Konstantinopol a postupně i Peloponés. Ale to už se začíná rozpínat na východě jiná mohutná říše.
              Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Řecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Řecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Řecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.