Součást Jugoslávie

Součást Jugoslávie
Srbská část Makedonie byla po první světové válce včleněna do království SHS (Srbů, Chorvatů a Slovinců) a během dvacátých a třicátých let podrobena tvrdé „srbizaci“.
Po vypuknutí 2.světové války byla část srbské i řecké Makedonie obsazena Bulharskem, západní část se stala součástí „Velké Albánie“ pod italskou nadvládou. Když v roce 1944 Bulharsko kapitulovalo, obsadili Makedonii Němci a vyhlásili zde tzv. Makedonský stát, který existoval pouze dva měsíce do odchodu německých jednotek v listopadu 1944.
Po válce bylo území Makedonie znovu rozděleno mezi Jugoslavii, Řecko a Bulharsko podle předválečných hranic. Z jugoslávské části byla vytvořena svazová republika v rámci Titovy SFRJ. Největší řecká část původní Makedonie vytvořila administrativní oblast v rámci Řecka s názvem Makhedonia a bulharská část byla začleněna do Bulharska jako Pirinský kraj.  
Roku 1963 zasáhlo Makedonii katastrofální zemětřesení, které si vyžádalo více než 1000 mrtvých a více než 120.000 lidí se ocitlo bez domova. V témže roce po „socializaci“ názvu Jugoslávie přidala i Makedonie ke svému názvu přídomek socialistická.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Makedonie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Makedonie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Makedonie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.