Makedonská říše

Makedonská říše
Oblast  mezi řekou Strymón a Olympem byla ve starověku osídlena Makedonci, kteří byli zřejmě spřízněni s Řeky. Někdy kolem 6. století př.n.l. zde vzníká stát , který má dvě části.  Dolní Makedonie tj.rovinatá část sahající k Egejskému moři  a Horní Makedonie zahrnující hornatou oblast.  Hranice Makedonie ale byly hodně proměnlivé.
Na počátku 5.st.př.nl.l. se podařilo Alexandrossovi I. sjednotit makedonské království, které však v daném období nehrálo žádnou podstatnější úlohu. Ve druhé polovině 4. století př. n. l. vládl zemi král Filip II., za kterého začal díky jeho reformám velký rozkvět říše, podporovaný silnou armádou. Hlavní silou byla formace zvaná "falanga," uzavřený šik těžkooděnců s někdy až 8 metrů dlohými kopími. Makedonci se snažili dobýt  Řecko. Proti těmto výbojům se postavil řečník Démosthénes, který kritizoval krále (od té doby se útočným řečem říká filipiky).
Roku 338 př. n. l. proběhla bitva u Chairóneie, ve které makedonská armáda porazila řecké vojsko a Řecko se stalo se součástí Makedonie.
Poté začaly vrcholit přípravy na tažení do Persie, ale Filip byl zavražděn a novým králem se stal jeho syn Alexandr. Teprve Alexandr Makedonský neboli Veliký byl prvním makedonským králem, který významně ovlivňoval řeckou politiku a přijal antickou kulturu. Podařilo se mu nejen dobýt zbytek Řecka, ale také se zmocnil Malé Asie,  perské říše, Egypta a došel až do Indie. Avšak ihned po jeho předčasné smrti v roce 323 př.n.l. se tato titánská říše rozpadla. Území, která Alexandr ovládnul, si rozdělili jeho generálové tzv.diadochové=nástupci. Pod nadvládou vlastní Makedonie zůstalo pouze Řecko.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Makedonie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Makedonie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Makedonie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.