Samostatnost

Samostatnost
Na počátku 90.let 20.století se začala Sjednocená federativní republika Jugoslávie rozpadat. Také Makedonie na základě referenda vyhlásila v září 1991 svoji nezávislost. Její diplomatické uznání bylo oddalováno díky obstrukcím ze strany sousedního Řecka, které požadovalo změnu názvu a symbolů nového státu. Důvodem byla hypotetická možnost územních požadavků vůči řecké Makedonii. V dubnu 1993 byla Makedonie přejata do OSN pod názvem „Bývalá jugoslávská republika Makedonie“
Přestože se Makedonie vystoupila z federace bez boje, během války v Kosovu roku 1999 byla destabilizována masovou vlnou etnických Albánců, kteří z Kosova uprchli. Albánští radikálové navíc po konci v 2001 války usilovali o autonomii těch oblastí, které  byly osídleny Albánci.
Roku 2005 se Makedonie stala kandidátskou zemí na členství v Evropské uni a usiluje o vstup do NATO.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Makedonie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Makedonie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Makedonie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.