Konec samostatnosti

Konec samostatnosti
Samostatnost Makedonie vzala za své, když se ji ve 2. století př.n.l. zmocnil expandující Řím. Makedonie se sice snažila bránit, ovšem po třech válkách definitivně Římu podlehla.  V roce 148 př.n.l. byla přeměněna na římskou provincii Macedonia.  Tím definitivně zanikl  samostatný makedonský stát, nadále je Makedonie jen historickou oblastí.  Navíc po protiřímském povstání, které bylo potlačeno, bylo území Makedonie rozděleno do 4 administrativních celků, a tak zmizelo na několik století  i pojmenování státu.
Po pádu říše římské se Makedonie dostala pod vládu Byzance. Kvůli nájezdům Vizigótů a Hunů ve 4. až 6.. století makedonská populace prořídla. Následovala záplava Slovanů, kteří se zde kolem 7. století usadili a stali se základním etnikem. Většina z nich obývala severní část země, ale nezanedbatelné množství se usídlilo v zemědělských oblastech jižní části řecké Makedonie.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Makedonie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Makedonie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Makedonie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.