Středověké období

Středověké období
V 8. století se začaly množit pokusy Arabů proniknout na evropský kontinent a to sice přes Pyrenejský poloostrov. Obyvatelstvo, které bylo již majoritně christianizované, prokázalo jasnou nevoli vůči muslimským snahám, když údajně pomohlo Karlu Velikému v boji proti Maurům. Avšak neexistují o tom žádná písemná doložení. Karel Veliký též vydal listinu zvanou Carta de fundacio d´Andorra, jež prý stanovovala andorrské hranice. Tato listina má být uložena v andorském parlamentu, avšak nejsou žádné důkazy o její pravosti, spíše byla umělým nástrojem při sporech o území se Španělskem a Francií. To nemění nic na skutečnosti, že Karel Veliký byl a je pro Andořany něčím jako osvoboditelským hrdinou.
            Prvním spisem udávajícím mocenské a správní členění pochází z roku 839, jehož součástí byla zmínka o šesti andorrských farnostech. Dokument byl sepsán u příležitosti zaležení biskupství v Seo de Urgel, jemuž byly administrativně podřízeny ostatní obce. Za časů subordinace Andorry Francké říši v roce 843 věnoval král Karel Holý andorrské území urgelským hrabatům, která 27. ledna 1133 předala  práva a moc nad Andorrou biskupství v Seo de Urgel.
            Ale tato horská země byla vystavena hrozbě útoku od svých válkychtivých sousedů a tak biskupstvo sepsalo 19. července 1159 smlouvu se šlechtickým rodem Caboetů, jenž měl zajistit ochranu. Sféry vlivu byly nastaveny následovně: Andorská země byla postoupena Caboetůn v léno, ale biskupství si zanechalo svrchovanost nad údolím. V následujících letech se Andoře změnil lenní pán, což bylo zapříčiněno její sňatkovou politikou. Roku 1185 připadla rodu Castellbó a poté v roce 1208 vlivnému francouzskému rodu z Foix.
            Tento rod však nabyl přehnaných mocenských ambic a to vyústilo v dlouholetý krvavý svár o boj nad Andorrou. Tuto roztržku nakonec řešil aragonsko-kastilský král Petr II, který se zasloužil o vytvoření dohody zvané Pariatges z roku 1278, ve které dochází k rovnocenné separaci moci mezi hrabaty z Foix a biskupy ze Seo de Urgel nad Andorrou, což bylo ale rozhodnuto bez participace Andořanů. Touto událostí byla Andorra poprvé ustanovena jakožto knížectví. Pariatges se staly dokonce základem pro andorrskou ústavu.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Andorry, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Andorry, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Andorry. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.