Nezávislost Malty

Nezávislost Malty
V roce 1963 probíhala jednání v Londýně na kterých se rozhodlo, že bude na Maltě vyhlášeno referendum a v červnu roku 1964 se většina voličstva vyslovila pro svou svrchovanost. Následně se diskutovalo o otázce nové ústavy, ekonomického uspořádání a obrany. Resultem těchto rozhovorů byla dohoda, že Británie poskytne Maltě finanční prostředky na všemožné reparace, přičemž britské vojenské síly setrvají na ostrovech po dobu 10ti let. Maltská sněmovna schválila novou ústavu 23. července 1964. A po vleklých jednáním 21. září 1964 Malta získala svou nezávislost, jakožto demokratická konstituční monarchie v rámci britského Commonwealthu. Téhož roku se jako člen stává Malta součástí mezinárodního seskupení OSN. Roku 1974 došlo k revizi maltské ústavy a během vlády Labour party byla Malta 13. prosince prohlášena republikou, přičemž v pozici prvního prezidenta stanul Sir Anthony Mamo.
            Poté co zde byly zrušeny vojenské základny Malta deklarovala neutralitu. V 80. a 90. letech zavládl v zemi v politickém smyslu systém dvou protichůdných stran a podle toho se také často měnilo směřování a zahraniční politika státu. Když ve volbách roku 1987 vyhrála Nacionalistická strana, Malta podala žádost o začlenění do Evropské Unie, avšak tento proevropský směr se ruku v ruce se současnou vládnoucí stranou měnil. Nakonec byla přijata roku 1999, jakožto aspirant na členství v EU. V roce 2003 se konalo referendum o vstupu do EU, ve kterém se mírná majorita voličů vyslovila pro vstup. Dne 1. května 2004 se Malta stejně jako Česká republika stala členem Evropské unie.
 
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Malty, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy na Maltu, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy na Maltu. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.