Meziválečné období

Meziválečné období    
Avšak počátky a průběh dějin této multikulturní země neměly pro její obyvatele jednoduchý chod. Primárním problémem bylo pojetí státu lišícího se podle jednotlivé nacionální příslušnosti. Zatímco Srbové jasně zastávali centralizovanou vládu, tak zejména Chorvaté a muslimská část bosenského obyvatelstva usilovala o zachování své vlastní identity v národním rámci. Toto názorové rozložení, bylo příčinou téměř neustálých sporů v politickém světě. Neshody byly ještě doplňovány agresivním, nedůstojným chováním, jež značně devalvovalo správní proces.
            Vyústění se dostavilo roku 1929. Když jednomu poslanci nebylo umožněno přednést svůj projev, tak v afektu postřelil několik přítomných kolegů. Král Alexandr se rozlítil, a vše resultovalo tím, že v zemi zrušil jakoukoli politickou opozici a ujal se absolutní moci. V té době bylo jméno země změněno na Království Jugoslávie. Leč s takto reorganizovanou situací již nebyl spokojený nikdo.
            Začaly se rozmáhat snahy o dosažení nezávislosti hlavně ze strany Chorvatů. Když musela Jugoslávie roku 1941 kapitulovat před Německem, byla ihned přičleněna k tehdy již fašistickému státu Chorvatsko.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Bosny a Hercegoviny, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Bosny a Hercegoviny , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Bosny a Hercegoviny. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.