Osmanská expanze

Osmanská expanze
Sílu Osmanské říše pocítila i Bosna, když se roku 1463 po neúspěšném vzdoru dostala pod nadvládu Turků. Avšak některá území dokázala odolávat jejich náporu delší dobu, jako například Hercegovina, která padla definitivně až v roce 1482.
            Teritorium Bosny a Hercegoviny se dostalo do pozice nárazníkového pásma mezi křesťanským a muslimským světem. To sice znamenalo, že bude stále ve vojensky aktivním stavu, ale na druhou stranu jí byla přikládána důležitost,  z čehož značně těžila. Fakt, že bylo toho území islamizováno, paradoxně neznamenal kulturní pokles. Díky hojným prostředkům se tato civilizace viditelně rozvíjela především po kulturní stránce..
            Po dlouhé dekádě prosperity se však na konci 16. století dostavilo zpomalení rozvoje. Za bod zlomu považujeme hlavně rakouskou ofenzivu, při které habsburská vojska vydrancovala rozsáhlá turecká území. Pro Turecko katastrofální výsledek války znamenal, že Bosna ztratila Uhry a v nadcházejících válkách většinou prohrávala.I kulturní život došel značné újmy.
Turkové se následně snažili provést radikální reformy, jež by zastavily velmi znatelný úpadek. Avšak proti těmto opatřením se v Bosně zvedla dlouhotrvající vlna odporu.
            Na Balkáně postupně propukala povstání, nejdříve srbské roku 1809 a pak následovala mnohá v dalších letech, avšak měla jen malý vliv. Ale pak se sešlo několik faktorů, kterým nemohlo Turecko déle odolat. Propukala povstání, v letech 1875-1878 proběhlo v Bosně a Hercegovině a Rusko rozmetalo turecká vojska ve válce o Bulharsko, které bylo poté na berlínském kongresu přisouzeno Rakousku-Uhersku. Nakonec přišly do Bosny a Hercegoviny rakousko-uherské jednotky a převzaly vládu.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Bosny a Hercegoviny, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Bosny a Hercegoviny , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Bosny a Hercegoviny. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.