Občanská válka

Občanská válka
V zemi se opět rozšířila rasová nesnášenlivost a násilí, jež nejvíce postihlo muslimské civilní obyvatelstvo, které bylo vyhlazováno čistkami ze strany Srbů. V rychlém sledu událostí se utvořily 3 bojové strany: Srbové a jejich Vojsko republiky srbské, Chorvati se svým Chorvatským obranným koncilem a jakožto třetí Bosňáci s oporou v oficiální státní armádě.
            Chorvaté se prve spojili s bosenskou částí a společně vzdorovaly srbské síle, leč po nějakém čase se tato aliance rozdělila a bojovala každá separovaně. Boje byly velmi kruté a zasáhly zejména civilní obyvatelstvo, na které nebyl brán ohled a často se stávalo obětí brutálních masakrů. Navzdory tomu, že do této trpějící země později vyslalo OSN své jednotky, konflikt se nedařilo zarazit. Jelikož některé z okolních státních útvarů, měly také své zájmy, ještě přisyťovaly válečnou situaci svojí účastí. Rozsáhlé vojenské střety pokračovaly tak dlouho, než si válčící strany uvědomily, že militantní řešení sporů nepřináší žádné výsledky, a že situace je dále neudržitelná. Po vyjednávání zástupců všech tří stran, jimiž byli Franjo Tudman, Alija Izetbegovič a Slobodan Miloševič podepsali 21. listopadu 1995 v Daytonu mírovou dohodu, čímž válka skončila.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Bosny a Hercegoviny, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Bosny a Hercegoviny , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Bosny a Hercegoviny.
.