Hašimovské království

Hašimovské království
Po 2. světové válce Sýrie a Liba­non získaly nezávislost, ale Zajordánsko zůstávalo pod britským mandátem až do roku 1946, kdy byla podepsána Londýnská smlouva, která přiznala emirátu nezávislost, třebaže se zachováním přítomnosti Britů jako kontrolního orgánu. V květnu změnil zajordánský kabinet Abdullahův titul emír na titul král a ofi­ciálně změnil jméno země na Jordánské hášimovské království. Mezitím se situace v Palestině zhoršovala v důsledku záplavy židovské emi­grace po holocaustu. V listopadu 1947 schválily Spojené národy plán na rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát,
s Jeruzalémem spravovaným mezinárodními silami. V roce 1948 byl vyhlášen nezávislý židovský Stát Izrael. Arabská vojska vedená jordánskou Arabskou legií společně vstoupila do regionu, aby se zmocnila země přidělené Židům Spojenými národy. V červenci boje skončily a Jor­dánsko okupovalo pás vnitrozemí Palestiny a východní distrikty Jeruzaléma. Stovky tisíc Palestinců uprchly nebo byly násilně vyhnány z měst a vesnic v celé zemi a většina z nich vyhledala útočiště v sektoru drženém Jordánském, zvaném Západní břeh Jordánu. Před palestinskou válkou byla populace Jordánského království asi 435 tisíc obyvatel. O čtyři roky později to bylo už 1,5 miliónu, z čehož dvě třetiny tvořili Palestinci. V prosinci roku 1948 svolal král Abdullah schůzku palestinského vedení do Jericha, aby vyhlásil připojení Jordánskem okupovaného Západního břehu k jordánské­mu území.
V dubnu roku 1950 Jordánsko formálně anektovalo Západní břeh jako sjednocení obou břehuů. 20. července 1951 zastřelil krále Abdullaha vstupujícího do mešity al-Aksa v Jeruzalémě na páteční modlitbu mladý Palestinec.
Po Abdullahově smrti přešel trůn automaticky do rukou korunního prince Abdullahova čtyřicetiletého syna Talala, který v době nástupu k moci pobýval ve Švýcarsku, kde se léčil. Talal se sice vrátil do Jordánska, ale bylo jasné, že není schopen vlády. Roku 1952, na radu jordánského parlamentu, Talal abdikoval ve prospěch svého nejstaršího syna Husajna.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Jordánska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Jordánska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Jordánska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.