Křižáci a Osmané

Křižáci a Osmané
Roku 1097 armáda čítající zhruba 100 000 mužů přitáhla do Konstantinopole. O dva roky později dobyla Jeruzalém a pobila všechny muže, ženy i děti ve městě. Po čtyřicet let se zde rozkládalo křižáky ovládané teritorium sahající od jižního Turecka po Akabu. Část tohoto území tvořilo panstvo ze Zajordánska se svými monumentálními hrady v Keraku a Shobaku.
Po roce 1176 zaměřil kurdský válečník Salah ad-Din al-Ajjúbi — neboli Saladin pozornost na spo­lečného nepřítele a rozdrtil křižáky v bitvě roku 1187. Krátce nato převzal Jeru­zalém, pobřeží Palestiny a Zajordánsko. Roku 1453 dobyli Osmané poslední baštu Byzance, Konstantinopol, a expandovali dále a dále. Roku 1516 podnikl osmanský vůdce Selim Hrozný válečné tažení, při kterém dobyl Damašek, Zajordánsko a Jeruzalém a nakonec v Káhiře nechal oběsit posledního mamlúckého sultána na šibenici. Zajordánsko Osmany zajímalo jen jako oblast, kudy procházela hlavní poutní cesta do Mekky.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Jordánska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Jordánska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Jordánska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.