Nabatejci

Nabatejci
Od 2. století př.n.l. začal obchod v Zajordánsku opět prosperovat a Nabatejci začali s rozšiřováním své sféry moci, pře­vzali mnohé z helénských vlivů, které se odrážejí v architektuře Petry a celé přilehlé oblasti, která spadala pod nabatejskou nadvládu. Nejvýznamnějším obchodním artiklem Nabatejců, který byl největším zdrojem jejich bohatství, byl monopol nad obchodem s kadi­dlem a myrhou. Na přelomu letopočtu ovládal již Řím skoro celé území dnešního Blízkého východu a Zajordánsko bylo rozděleno do tří sfér vlivu: na severu zůstával Dekapolis nezávislou oblastí, centrálnímu Zajordánsku vládl palestinsko-židovský loutkový král, a jih zahrnoval zbytek Nabatejského králov­ství, stále formálně nezávislé. Na severu, v dnešní Sýrii, se mezi tím ustavilo nové obchodní centrum v poušti, na křižovatce trochu posunutých karavanních cest – Palmyra. Nabatejský monopol nad obchodem na Blízkém východě zanikl. Roku 106 bylo celé Zajordánsko — kromě měst Dekapole — zahrnuto do římské provincie Arabia, spravované císařem Trajánem, s novým hlavním městem v Bosře v dnešní Sýrii. Zároveň se rychle šířilo nové náboženství, křesťanství. Po rozpadu římské říše na dvě části zabrala všechny východní oblasti Byzantská říše. Rozvíjelo se křesťanství, šířila se řecká křesťanská kultura. V Zajordánsku byl pro toto období typický strmý nárůst populace spojený s realizací nových projektů. Konstantinova matka Helena začala roku 326 nový trend poutí do Jeru­zaléma. A právě v této době byl postaven první kostel na hoře Nebo, který měl připomínal Mojžíšovu smrt.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Jordánska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Jordánska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Jordánska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.