2. světová válka

2. světová válka
 
V Albánii došlo v listopadu 1939 k historicky prvnímu evropskému ozbrojenému protifašistickému povstání.
            Tehdejší názorové směry by se obecně daly rozčlenit do dvou hlavních: jeden proud byli nepřesně řečeno nacionalisté, následovníci a podporovatelé jak Noliho tak Zogy a ti chtěli přičlenit stejně hovořící země. Sami se označovali jako Zákonné hnutí a založili stranu Národní Hnutí. Druhým směrem byly partyzáni hlásicí se ke komunismu. Ti druzí jmenovaní, mezi které patřil hlavně Enver Hodža nebo Mehmet Sneh, se po osvobození chopili moci. Prvním krokem bylo založení Komunistické strany Albánie, které proběhlo 8. listopadu 1941, jejímž tajemníkem se stal Enver Hodža, který v této funkci setrval až do své smrti v roce 1985.
            Itálie kapitulovala roku 1943, tudíž se okupační armáda v Albánii rozpadla, avšak ihned zde nastoupil k moci německý Wehrmacht, který setrval u moci do roku 1944. Zformovalo se partizánské hnutí se spoluúčastí Komunistické strany Albánie, které i za určité pomoci Británie zemi osvobodilo od fašismu. Hlavní roli zde hrál Evžen Hodža, který díky tomu nabyl  mezi lidmi velké popularity. Nastal zrodový okamžik komunistické éry.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Abánie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Albánie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Albánie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.