Období římské nadvlády

Období římské nadvlády
 
Situace, kdy Albánie neměla svou svrchovanost a byla podřízena římskému impériu, paradoxně přinesla do země prosperitu a udržovala cenný mír. Lokace Albánie zapříčinila, že zde Římané realizovali svoje obchodní ambice, neboli nechali budovat mnohé významné cesty. Největší zde vybudovanou cestou byla trasa nazvaná po římském konsulu Egantiovi - Via Egnatia spojující jadranské pobřeží s pobřežím egejským a tím i s Byzantskou říší. Pozemky v Albánii byly za této doby častým cílem Římanů, kteří je skupovali s podnikatelskými záměry, avšak podstatná část z nich se zde usazovala natrvalo. Provincie Illyrika nebyla zapovězena ani těm tehdy nejvýznamnějším římským osobnostem, roku 56 př.n.l. ji navštívil Julius Caesar nebo zde studoval budoucí císař Oktavián. Navzdory několikasetletému působení římského impéria si Ilyrský lid uchoval jak svou řeč, tak i kulturu.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Albánie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Albánie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Albánie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.