Období nejistoty

Období nejistoty
V této době bylo v podstatě nemožné účinně spravovat Albánii, natož ji nějak rozvíjet. Zmatečné a nárazové vládnutí vyplněné boji byla typická podoba této dekády. Manfréd Hohenstaufen se oženil s dcerou Michaela II. Dukase, což mu vyneslo věno v podobě albánských měst Vlore a Berati, které dostal pod svou vládu. Dyrrachium upadlo po nadvládu Benátek v roce 1205, ale zanedlouho si je podmanil Karel z Anjou , jenž se roku 1271 prohlásil za krále. Oporu měl ve meště Berati, odkud ho v obranně podporovali byzantští vojáci, leč přibližně roku 1292 Dyrrachium znovu získala druhá strana s podstatným vlivem pomoci janovského námořnictva.
            Pro Albánii přišel zlom roku 1343, když sem vtrhl srbský král Štefan Dušan, přičemž dobyl rozsáhlé území zahrnující Epir a Thessalu, které si podmanil roku 1348. Avšak Srbům se nikdy nepodařilo uskutečnit vládu nad Albánií. Spíše se tato příčina projevila roztříštěním Albánie na menší samosprávné státy vedené jednotlivými klany. Ve chvíli, kdy zemřel král Štefan Dušan, jedinými mocenskými činiteli zůstaly samotné klany. Chaotická situace s chybějícím centrálním řízením vytvořila příležitost pro Benátčany, kteří jí také roku 1396 využili tím, že si přisvojili Shkoder.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Abánie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Albánie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Albánie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.