Počátky a období Ilyrů

Počátky a období Ilyrů
    Území Albánie patří mezi ty oblasti, které jsou osídleny historicky poměrně dlouho – přibližně 8000 let. Z doby železné je známa první kultura předcházející pozdější albánské, ilyrská. Archeologové se přou o její původ, jeden názor prosazuje, že ilyrský kmen byl výsledkem diferenciace v době bronzové, opoziční teorií je jejich migrace do albánských krajin odjinud v době mezi 13. a 10. stoletím př.n.l. Jasné důkazy nejsou ani v případě určení tehdejších hranic mezi samotnými Ilyry a Řeky, neboli helénskou kulturou.
    Přesto, že je velmi pravděpodobné, že ilyrské kmeny nebyly své doby sjednocené, v očích Řeků vypadaly jako jednotná skupina. Mezi charakteristické znaky jejich kultury patřila například výstavba kvalitně opevněných měst nebo ražba vlastních mincí. Je také známo, že obchodovali s řeckými koloniemi a to jak na pobřeží, tak i dále ve vnitrozemí. Těžili mimo jiné stříbro a měď, jež používali také na výrobu různorodých šperků.
    Ve sledu událostí se ukázal jako významný kmen mořeplavců Ardieanů. Tento kmen založil ve třetím století př. n. l. své hlavní město ve Shkoderu, které dalo název celé říši. Roku 229 př. n.l. došlo k zásadní události, totiž říše Shkoderu se dostala po lodní potyčce do války s Římany. S ohledem na tehdejší mocenské poměry očekávatelně vyústilo v podřízení se Ilyrů Římu – královně Teuře jednoduše nezbyla jiná možnost. A tak Římané získali strategicky velmi výhodné území, které bylo prvním na druhé straně Jaderského moře. Soumrakem dynastie ilyrských panovníků byla bitva s Římskou říší roku 168 př.n.l., která pro Ardieany skončila porážkou a vrcholem bylo zajetí krále Genta, jenž se stal posledním této říše.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Albánie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Albánie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Albánie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.