Cesta ke krizi

Cesta ke krizi
V roce 927 přišla dekáda vlády cara Petra, která se vyznačovala notnou časovou délkou a poměrným klidem, avšak říše se začala rozpadat zevnitř, což se projevovalo interními rozbroji. V této době také vzniklo nábožensky alternativní hnutí Bogomilství. Úpadek byl čím dál tím viditelnější a bylo zřejmé, že se vytrácí i nedávná vojenská síla. Resultovaly z toho zásadní válečné porážky, jakožto první v roce 971, když byzantské řady dobyly hlavní město Preslav.
Zanedlouho poté nastoupil další vládce - car Samuel a ten si zvolil novým sídelním městem Ochrid. Sklonek Bulharské říše předznamenávala bitva u Belasici roku 1014, kde Byzantinci v čele s císařem Basileiem II. zvaným Bulharobijcem, rozdrtili vojsko Bulharů. Záhy poté Samuel zemřel. Posledním hřebem do pomyslné rakve Bulharské říše bylo vyvrácení hlavního města Orchidu, a tak si tuto mocnost nakonec Byzanc podrobila.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Bulharska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Bulharska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Bulharska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.