Římská nadvláda

Římská nadvláda
Říše římská upoutala svůj zájem na Balkánský poloostrov už ve 2. století př.n.l. Navzdory tomu, že Thrákové dokázali vzdorovat římským okupantům celých sto let, nakonec padli. Zásadní událostí byla definitivní porážka Makedonců římskými legiemi roku 168. př.n.l., leč thráckého území se Řím zmocnil až roku 46 našeho letopočtu. Nyní byl celý Balkán pod jejich mocí a v duchu svých strategických plánů rozdělili oblast dnešního Bulharska na severní provincii Moesia a jižní provincii Thracia. Hlavním městem provincie vnitřní Dácie bylo ustanoveno město Ulpia Serdica, na jehož základech dnes stojí hlavní město Sofie. Díky poloze Thrácké říše ji Římané spravovali jakožto obranné území, což do země přinášelo hlavně obrodu v podobě rekonstrukce starých měst nebo k výstavbě nových a opevněných. Další správní změny v zemi nastaly za císaře Diokleciána, když zavedl vládu čtyř, neboli tetrarchát.
            Římská provincie, dřívější Thrácká říše začala pociťovat kolos stěhování národů ve třetím století, když musela čelit nájezdům Gótů, Vizigótů, Vandalů, Hunů, ale přes značné škody území dobře odolávalo.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Bulharska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Bulharska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Bulharska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.