Turecká nadvláda

Turecká nadvláda
Balkánský poloostrov začal být ohrožován rozrůstající se Osmanskou říší přibližně v polovině 14. století. Jejich vojsko představovalo takovou sílu, že Bulharské státy nebyly schopny klást vážnější odpor. Trnovské carství bylo dobyto v roce 1393 a další 2 zbývající státy - Knížectví dobrudžské a Carství vidinské o pár let později.
            Okamžitě poté, co se Turci zmocnili bulharských států, místní obyvatelé pocítili asi nejzásadnější změnu, a to velmi přísný feudální systém, kvůli kterému se nejchudší vrstva stala prakticky otroky, což bylo doprovázeno velkými ztrátami na životech. Dalším odvětvím života Bulharů, které se dostalo do regresivní situace, byla kultura, nejen že Osmané nepřinášely téměř žádné nové rozvojové prvky, ale dokonce potlačovali i kulturu bulharskou. Častým jevem byla migrace původního obyvatelstva z měst do horských krajin, protože podmanitelé si často města přisvojovali a přeměňovali k obrazu svému. Ani na duchovní život nebyl brán ohled, takže byl celý národ islamizován, což se projevovalo například bořením kostelů, které střídaly mešity nebo stanovením obrovských daní pro křesťanské obyvatelstvo.
            Takže nebylo nic divného na tom, když se postupně tvořily osvobozenecké, separatistické snahy. V 15. století se začaly objevovat první protiturecká povstání, jež většinou probíhala pod vedením příslušníků rodů bývalých bulharských panovníků. První důležitější odporová revolta byla zorganizována roku 1598, při které se dokonce povedlo na chvíli osvobodit  Veliko Tarnovo, avšak nakonec tuto vzpouru turečtí okupanti brutálně potlačili. Stejného konce se dočkalo největší a nejsofistikovanější vzbouření později nazvané druhé bulharské(čiprovské) povstání v roce 1686, které vzniklo na základě impulzu zdrcující porážky Turků Rakušany. Opět došlo ke krvavému a násilnému ukončení této rebelie.
            Bulhaři si našli i jinou cestu jak odporovat nebo spíše škodit tureckému útlaku, tím bylo takzvané hajductví. Hajduci byly ozbrojené zbojnické bandy žijící v horách, které se mstili Turkům za křivdy jimi spáchané.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Bulharska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Bulharska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Bulharska.