Počátky

Počátky
Oblast dnešního Bulharska byla s největší pravděpodobností osidlována již ve středním a nejpozději mladém paleolitu, který datujeme rozmezím 100-40 tisíc let př.n.l. Avšak opravdu stálé obyvatele můžeme začlenit až do posledního desetitisíciletí před naším letopočtem - do doby kamenné. Přibližně od 4. milénia př.n.l. se zde objevují náznaky prvních pojmenovatelných kmenů, tento nejednotný národ souhrnně nazýváme Thrákové. V této epoše se již rozvíjí poměrně vyspělá kultura, po které se nám dochovaly archeologické památky a z období mezi 8. až 6. stoletím máme nejstarší písemné pozůstatky oné civilizace.
            Jak se s postupem času tato civilizace vyvíjela, obyvatelé přecházeli od primitivnějšího usidlování v blízkosti jeskynních soustav na vytváření rozlehlejších osad, strategicky umístěných na vyvýšených místech. Kmenová říše Thráků se těšila u ostatních národů velkému respektu, jak už kvůli své rozloze, tak z důvodu bojovnosti a agresivity thráckých válečníků, což se můžeme dozvědět z textů dobových řeckých historiků. Thrákové se však dělili na mnoho jednotlivých kmenů, mezi ty nejmocnější patřily Serdové, Getové či Odrysové.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Bulharska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Bulharska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Bulharska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.