Řecký vliv

Řecký vliv
V průběhu 8. století začala být tato kultura poprvé výrazněji ovlivňována cizím faktorem, který představovali Řekové. Usazovali se na pobřežích Černého a Egejského moře, kde zakládali své kolonie. Tato nová kultura působila na původní obyvatelstvo zejména v oblasti náboženství, umění a jazyku. Řečtina zde byla používána v běžném životě – ve školách, při obchodech atd., stala se téměř něčím, co bychom dnes nazvali úřední jazyk. Tito přistěhovalci se roku 611 př.n.l. zasloužili o založení přístavu Apollonia Pontica - prvního státu demokratického rázu na bulharském území, kde volební právo náleželo každému muži nad 18 let.
            Avšak řecké působení začínalo být pro Thráky hlavně z mocenského hlediska nebezpečné. Během 5. století si thrácké kmeny uvědomovaly podmaňující směřování Řeků, tudíž kladly nemalý odpor, avšak schopnostem Filipa II. a především vítěznému tažení jeho syna, legendárního makedonského krále Alexandra nedokázaly vzdorovat ani zde. Roku 335 př.n.l. si tedy thrácké území podmanili Makedonci. Ale makedonská nadvláda trvala pouze nějakých 50 let.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Bulharska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Bulharska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Bulharska.