2.světová válka

2.světová válka
Po připojení Rakouska k Německu se zintenzivnily vztahy mezi německou říší a Jugoslávií. 25.3.1941 uzavřela jugoslávská vláda s Německem smlouvu o vzájemné pomoci. O 2 dny později však došlo k puči opozičních důstojníků proti jugoslávskému vedení. Zanedlouho italské a německé jednotky obsadily Jugoslávii, která kapitulovala. Německo a Itálie anektovaly velkou část slovinského území. Německá okupační politika byla zaměřena na snahu o germanizaci regionu. Kdo mluvil sice slovinsky, ale cítil se být Němcem, směl  v zemi zůstat. Ti, co kladli odpor, byli vyhnáni nebo deportováni do koncentračních táborů. Mezitím jugoslávské království se úplně rozpadlo. Srbsko bylo podřízeno německé vojenské správě, Černá Hora byla italská, Chorvatsko mohlo díky Hitlerovu svolení vytvořit samostatný stát s vůdcem ustašovců Ante Paveličem včele. Chorvaté prováděli na svém území a v Bosně a Hercegovině etnické čistky s mimořádnou brutalitou. Časem se sformoval na území Srbska a Chorvatska odboj proti německé okupaci a proti s Němci spolupracujícím ustašovcům. Včele partyzánského odporu stál komunista Josip Bros Tito. Jeho partyzánská armáda byla v roce 1944 uznána i spojenci. Partyzáni operovali též na území Slovinska. Horský terén byl ideálním místem pro jejich akce. Na druhé straně, především díky vlivu katolické církve, část Slovinců vytvořila tzv. domobranu, která kolaborovala s německými okupanty. Dodnes má rozdělení obyvatelstva na rodiny domobranců a partyzánů své důsledky, které však postupně mizí.
Tito získal pod kontrolu velkou část Jugoslávie již po kapitulaci Itálie. Definitivně byla země osvobozena Rudou armádou v roce 1945. V prvních volbách po válce získali 90% hlasů komunisté. J.B.Tito se stal presidentem federativní lidové republiky Jugoslávie, která byla vyhlášena v listopadu 1945 a která se skládala z 6 lidových republik-Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory a Makedonie a 2 autonomních oblastí Kosova a Vojvodiny. Dlouho nebylo možné vyřešit otázku Terstu a části Istrie, které zůstávaly podřízené OSN. Záležitost se vyřešila v roce 1954, kdy Terst s okolím připadl Itálii a zbylá část Istrie Jugoslávii.
Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.