Spojené království SHS

Spojené království SHS
Po vypuknutí 1.světové války narukovali slovinští vojáci do rakouské armády a přes všechny nacionalistické tendence ve své zemi, zůstali až do konce věrni Habsburkům. Po vstupu Itálie do války se Slovinsko stalo v letech 1915-1918 dějištěm mnoha těžkých bojů především podél toku řeky Soča. Ke konci války v říjnu 1918 začaly mít události rychlý spád. 17.10.1918 rakouský císař Karel I. slíbil všem národům Rakouska-Uherska federativní uspořádání státu. 17.10.1918 americký president Thomas Woodrow Wilson požadoval uznání požadavků národů Rakouska-Uherska na samostatnost. 28.10.1918 vyhlásilo samostatnost Československo, téhož dne slovinská Národní rada vyhlásila autonomii a následujícího dne 29.10.1918 na setkání s ostatními národními radami byl vyhlášen nezávislý stát Slovinců, Chorvatů a Srbů (SHS).
Itálie si však nárokovala na základě Londýnské dohody z roku 1915 část slovinského a chorvatského území. Stát SHS se rozšířil připojením Černé hory na Spojené království SHS, aby se mohl lépe prosadit v následujících mírových jednáních. Avšak podle Rapallské smlouvy z roku 1921 zůstalo mimo hranice státu SHS 400.000 Slovinců, protože m.j. západní Kranjsko, území okolo Terstu a řeky Soča obývané většinou Slovinci připadlo Itálii. Navíc většina Slovinců žijících v jižních Korutanech se vyslovila pro setrvání v Rakousku a proti začlenění do SHS.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Slovinska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Slovinska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Slovinska.
V jihoslovanském království dominovali Srbové. Jednak se svými 44% obyvatelstva představovali nejpočetnější národnostní skupinu. Dále, zatímco Slovinci a Chorvati patřili v 1.světové válce k poražené straně, Srbové opustili válečné pole jako vítězové. Země ale neměla dobré předpoklady pro společný vzestup. Byla rozdělena na kulturně a ekonomicky odlišné zóny např. s několika srbskými a muslimskými enklávami na území Chorvatska.
1.srbský král Alexandr uplatňoval autoritářskou politiku a vládl bez sebemenších ohledů na historické, ekonomické a kulturní rozdíly v jednotlivých částech země.  Přes odvody plynoucí do Bělehradu dosáhlo Slovinsko díky budování různých odvětví průmyslu významného hospodářského o kulturního růstu.
V roce 1929 došlo k rozpuštění parlamentu, země byla přejmenována na Království Jugoslávie a král Alexandr vládl jako diktátor. V roce 1934 byl zavražděn odpůrci z řad extrémní chorvatské pravicové strany ustašovců.
Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.