Socialistický vývoj

Socialistický vývoj
Socialistický vývoj v Jugoslávii proběhl odlišně od jiných středo- a východoevropských zemí, kde došlo k „lidovědemokratickým“ převratům. I zde byly sice zestátněny banky a průmysl a byla provedena kolektivizace zemědělství, na druhé straně ale bylo v omezeném rozsahu připuštěno soukromé vlastnictví výrobních prostředků a nucená kolektivizace v roce 1953 zastavena, rolníci směli obhospodařovat pole do 10 ha. Důležitým rozdílem v hospodaření podniků byl model podnikové samosprávy, který vypracoval Slovinec Edvard Kardelj.
Bohužel se nedařilo překonat ekonomické rozdíly mezi bohatším severem a chudším jihem, přestože se hospodářská situace zlepšovala. Méně rozvinuté oblasti na jihu požadovaly intenzivnější přerozdělování státních peněz, zatímco bohatší Chorvatsko a především Slovinsko bylo proti. Slovinsko disponovalo v té době pouze cca 8% obyvatelstva Jugoslávie, ale 20% jugoslávského exportu. Bělehradská vláda se neúspěšně pokoušela prostřednictvím ekonomických reforem odstranit protiklady mezi různě rozvinutými částmi Jugoslávie.  V některých republikách se ovšem začaly projevovat nacionalistické tendence. Nová z roku 1974 ústava sice oslabila centrum a posílila jednotlivé republiky, ale tím byly konflikty pouze odloženy.
 
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Slovinska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Slovinska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Slovinska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.