Cesta k samostatnosti

Cesta k samostatnosti
V roce 1980 umírá Tito a tím  je odstraněn hlavní sjednocující prvek státu. Dochází k otevřené roztržce mezi evropsky a katolicky orientovaným severozápadem země a ortodoxním jihovýchodem. Slovinsko je národnostně nejhomogennější z federativních republik a v zemi se začíná  objevovat myšlenka o vystoupení z federace. Iniciativy se chápe reformní komunista Milan Kučan, který využije situace na začátku 90.let 20.století, kdy se začíná hroutit tzv.socialistický blok ve střední a východní Evropě. V referendu, které se konalo 23.12.1990 hlasovalo 88% Slovinců pro státní nezávislost. V téže době se začíná s budováním několikatisícové občanské armády.
25.6.1991 slovinský parlament označuje Jugoslávskou ústavu za neplatnou. Občanská armáda přebírá kontrolu nad hraničními přechody. Jugoslávská armáda pod vedením chorvatského generála Kadijeviče postupuje směrem ke Slovinsku a naráží na odpor. Vojáci federální armády nebyli na tento konflikt připraveni, takže po ústupu 7.7.1991 zůstává zde 56 mrtvých a 287 zraněných-převážně vojáků z řad federální armády.
Z evropských států poskytlo Slovinsku podporu nejdříve Německo tím, že uznalo rozpad Jugoslávie a vznik samostatného Slovinska. 15.1.1992 bylo Slovinsko uznáno za samostatný stát též ostatními zeměmi Evropské unie a v květnu 1992 OSN.
2002 se Slovinsko stalo členem NATO a  od 1.5.2004 Evropské unie. V roce 2007 byla místní měna tolar nahrazena eurem.
Od roku 2007 je slovinským presidentem Danilo Turk.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Slovinska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Slovinska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Slovinska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.