Chorvatské království

Chorvatské království
Slované sem dorazili kolem 7. století a usadili se v okolí měst Split a Dubrovník. V 8. století již oblasti dominoval kmen Hrvatů, který dal později jméno celému státu - Chorvatsko. Nejvýznamnějším Chorvatským vládcem této doby se stal kníže Tomislav z rodu Trpimírovců, který byl roku 925 korunován nechorvatského krále papežem Janem X. Za vlády krále Tomislava mělo chorvatské království největší rozlohu v historii. Král Tomislav ale jako král nevládl dlouho, neboť již v roce 928 zemřel. Po smrti krále Tomislava následovala léta bezvládí, stát oslabily občanské války a některá území byla ztracena. S Tomislavovou smrtí tak skončily dobré časy pro Chorvatsko.
Zemi se podařilo znovu sjednotit, až když na královský trůn usedl Petr Krešimír IV. Zemi ale zachvátili četné nájezdy Uhrů a Benátčanů. Chorvatsko nebylo schopno dlouho úspěšně odolávat tlaku Uhrů a Benátčanů a tak po dlouhých tahanicích nakonec vytvořilo s Uhrami personální unii v čele s králem Kolomanem.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Chorvatska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Chorvatska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Chorvatska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.