Dubrovník

Dubrovník
Pouze město Dubrovník (původní název Ragusa) si zachovalo jedinečné postavení, jelikož sloužilo jako bezpečná banka mnoha panovníkům. Tento  miniaturní stát se v této době dočkal největšího rozkvětu. V Dubrovníku byly zakládány nemocnice, starobince, lékárny a lazarety a již v této době zde fungoval  vodovodní a kanalizační systém. Dubrovník si však v průběhu staletí užil i nemálo krušných chvilek. I přes to, že  zde v polovině 15. století vystavěli kostelík, zasvěcený svatému Šebestiánu, který je uznávaným ochráncem před morem, černá smrt se městu nevyhnula.  Byť je Dubrovník stále plný staveb, jejichž historie je dlouhá i tisíc let, dnešní tvář město získalo až po zemětřesení, které roku 1667 pohřbilo naprostou většinu zdejších obyvatel. Ze 40 000 jich tuto katastrofu přežilo jen 600. Dubrovník byl tehdy opraven a procházíte-li se jím dnes, máte pocit, jako byste se vrátili  do 17. století. Žádný z dnešních návštěvníků by se neměl určitě vyhnout Starému  městu, které je obehnané hradbami z 8. až 17. století. Za zdejší nejkrásnější stavbu je  považován Knížecí palác, v němž v dnešní době sídlí muzeum.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Chorvatska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Chorvatska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Chorvatska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.