Římská expanze

Římská expanze
    Po krvelačných bojích  vyslal Řím do Chorvatska několik vojenských posádek a v roce 77 př.n.l. patřilo Římanům jíž celé Dalmátské pobřeží. Na přelomu tisíciletí se jim podařilo dobýt i vnitrozemí. Vláda Římanů trvala nad Chorvatskem dalších 500 let. Římané připravili Ilyry o veškerý majetek a půdu a z původních obyvatel se stali otroci a nevolníci. Římané zde vybudovali síť silnic, rozvinuli zemědělství a důlní činnost. Také zde zbudovali několik antických měst po římském vzoru, dnes známé jako Zadar, Poreč, Pula a Split.
    Po smrti římského císaře Thedosia se říše římská rozdělila na východní a západní část, kam patřila i Istrie. Chorvatsko připadlo Byzanci a začali jej pomalu osídlovat slovanské kmeny.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Chorvatska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Chorvatska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Chorvatska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.