Napoleonské války

Napoleonské války
V období napoleonských válek došlo k překreslení politické mapy ve většině Evropy.  Rok 1797 přinesl Napoleonovo tažení na jadranské pobřeží a následné významné politické změny. Napoleon obsadil Benátky a posléze Dalmácii. Istrii získalo Rakousko. Po roce 1805, kdy zvítězil ve slavné bitvě u Slavkova, založil ilyrskou provincii, jejíž součástí byla Istrie a Dalmácie, včetně Dubrovníku. Po porážce Napoleona připadla všechna území provincie na základě Vídeňského kongresu v roce 1815 habsburské monarchii, pod jejíž nadvládou zůstala více než 100 let.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Chorvatska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Chorvatska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Chorvatska.