Socialistická republika

Socialistická federativní republika Jugoslávie
     Po Titově úspěšném partyzánském boji vznikl roku 1945 jugoslávský mnohonárodní stát – Socialistická federativní republika Jugoslávie ( SFRJ). Dne 7.3.1945 byla Titem a komunisty sestavena v Bělehradě provizorní vláda s Titem v čele. Tito se těšil velké popularitě a jeho strana získala obrovskou podporu veřejnosti. Titova politika podporovala rozvoj zemědělství, průmyslu a cestovního ruchu a v roce 1967 byla Socialistická federativní republika Jugoslávie první, která otevřela svoje hranice cizincům.
Chorvatsko šťastně zaznamenalo bouřlivý rozvoj celé pobřežní zóny. Nesmírně půvabné pobřeží Jadranu se stalo jednou z turisticky nejvyhledávanější oblastí v Evropě. Po celém pobřeží vznikaly lázeňské komplexy a turistická zařízení, která navštěvovali nejvíce Němci, Rakušané, Italové a také lidé z tehdejšího Československa.
      V roce 1971 byl Tito již po šesté zvolen prezidentem a 16.5.1974 byl jmenován prezidentem a předsedou Svazu komunistů na doživotí. Josip Broz Tito zemřel dne 4.5.1980 ve věku nedožitých 88 let.
      Po Titově smrti se postupně začaly objevovat již známé rozpory mezi soužitím Chorvatů a Srbů ve společném státě. Řešením bylo vystoupení z federativního svazku Jugoslávie.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Chorvatska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Chorvatska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Chorvatska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.