Nejstarší dějiny

Nejstarší dějiny
          Území dnešního státu Chorvatsko bylo osídleno již ve starší době kamenné ( paleolitu) před 800 000 lety. Osídlení již v paleolitu dokazují kosterní nálezy v lokalitě Hušnjakovo Brdo v Chorvatském Záhoří, nebo v okolí Varaždina, Pražanci u Zadaru a Loparu na ostrově Rab.
         V mladší době kamenné ( neolitu) docházelo v této oblasti k hustému osidlování  země v povodí řek, především v okolí řeky Drávy. Dokazují to četné  archeologické nálezy ( např. ozdobná keramika, kamenné nádoby a pracovní nástroje).
         Etnickou skladbu osídlení této země značně změnila migrační vlna v době bronzové a železné. V této době se na Balkánský poloostrov dostali kmeny indoevropského původu. Na území dnešního Chorvatska přišli především kmeny Ilyrů. Ti se usídlili zejména na adriatickém pobřeží od Istrie. Tato oblast byla tedy známa jen pod jedním názvem – Ilýrie. Názvy některých ilyrských kmenů se dochovaly v podob zeměpisných názvů:
například v Istrii sídlil kmen Istrů (Histrů), v Dalmácii kmen Dalmatů, v přímoří kmen Liburnů. Ve Slavonii se usadili Jasové, Breutové a Amantinové, na úpatí pohoří Velebit Japodové.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Chorvatska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Chorvatska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Chorvatska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.