Kateřina II. Veliká

Kateřina II. Veliká
            Jelikož Alžběta Petrovna děti neměla, rozhodla se adoptovat svého synovce (pozdějšího Petra III.) – syna své sestry Anny a jejího manžela Karla Fridricha Holštýnského. Následník Petr, který byl vychováván v Německu naprosto do Ruska nezapadl a byl velkým obdivovatelem pruského krále Fridricha II. Manželku mu Alžběta vybrala také v Německu a stala se jí Sophia Augusta Friederika von Anhalt-Zerbst, která přijala pravoslaví a nové jméno Kateřina Alexejevna.
            Manželství bylo celkem dost katastrofou, Petra zajímaly dresury psů a pití a své inteligentní manželce nestačil. Načas oba vše vyřešili a našli si milence. Kateřina i otěhotněla, ale otcem budoucího Pavla I. Petr s největší pravděpodobností nebyl. Problém nastal po smrti carevny Alžběty. Petr se stal carem Petrem III. a začal uvažovat, že Kateřinu pošle do kláštera a ožení se se svou milenkou hraběnkou Voroncovovou. Kateřina musela rychle jednat, opřela se o armádu a s pomocí velitelů bratrů Orlovových (Grigorij Orlov byl pak jejím milencem 10 let) Petra svrhla a nechala se prohlásit carevnou Kateřinou II.
            Začátky její vlády měly trochu osvícenský charakter. Kateřina si dokonce v mládí dopisovala s Voltairem. Svolala Zákonodárnou komisi, která měla pro Rusko vypracovat nový zákoník. Komise však rychle nic nedohodla, poté byla „na neurčito“ odvolána pod záminkou války s Turky a již se nikdy nesešla. V době, kdy Josef II. v Rakouské monarchii zrušil nevolnictví, v Rusku naopak utuhlo. Velké Pugačovovo rolnické povstání bylo krutě potlačeno. Některé úspěchy na poli domácí politiky Kateřina zaznamenala. Byly otevřeny nové školy, začala pracovat Akademie věd, otevřen Smolnyj Institut (vojenská škola) a podporovala obchod a řemesla.
            Její zahraniční politika byla velmocenská, protože Kateřina byla velmi ctižádostivá. To nejvíce pocítilo Polsko a Osmanská říše. S Pruskem a Rakouskem se dohodla na dělení Polska a získala během tří dělení Polska velké územní zisky – oblast Litvy, Běloruska, Ukrajiny. Původně na polský trůn dosadila svého milence z mládí Stanislava II. Augusta Poniatowského, ten se snažil vládnout ku prospěchu a modernizaci  Polska, ale Kateřina „silné“ Polsko nepotřebovala.
            Ve válkách s Tureckem získala Kateřina oblast krymského chanátu. Správu nově dobytých území dostal za úkol její milenec (a možná i manžel) Grigorij Potěmkin. Ten chtěl svou vládkyni na inspekční cestě ohromit vzornými vesničkami a nechal postavit kulisy ( odtud „Potěmkinovy vesnice“). V dalších rozpínavých snahách na Balkán již Rusko zastavily ostatní evropské mocnosti.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Ruska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Ruska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Ruska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.