Kyjevská Rus

Kyjevská Rus
 
V oblasti horního toku řek Dněstr a Dněpr se objevují Slované. Sjednocením východoslovanských kmenů vznikl první slovanský státní útvar na území dnešního Ruska, Běloruska a Ukrajiny – Kyjevská Rus.  Mezitím si Vikingové-Varjagové, kteří dělali průzkumné výpravy ze Švédska, probojovali obchodní cestu od Baltského až po Černé moře a Konstantinopol (dnešní Istanbul) s využitím řeky Dněpru (dněperská obchodní cesta).
 V roce 965 silný kyjevský kníže Svjatoslav (zemřel roku 972) konečné porazil Chazary. V roce 988 Svjatoslavův syn Vladimír (960-1015) přijal křesťanství. Díky této události byly vytvořeny pevné svazky s Byzantskou říší, jež sehrála základní roli při vytváření svébytné ruské kultury.
Vláda Vladimíra I. a jeho syna Jaroslava Moudrého (1019-1054) byla obdobím největšího rozkvětu Kyjevské Rusi. Časté nájezdy bojovných Bulharů z jihu jí však působily neustálé potíže. V roce 1235 se objevila nová hrozba pro změnu z východu, když z asijských stepí začali postupovat tatarští a mongolští nájezdníci.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Ruska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Ruska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Ruska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.