Nejstarší dějiny

Nejstarší dějiny
 
Na počátku 1.tisíciletí př.n.l. se v černomořské oblasti usídlili Kimmeriové, kteří byli po dvou staletích vystřídáni indoevropskými kmeny Skythů, jež vytvořili na dolním toku Dněpru silný státní celek Skythské království. Přibližně ve stejné době se na východní straně Černého moře usazují jim příbuzní Sarmati. Ti společně se Skythy ohrožují řecké kolonie na druhé straně Černého moře.
V 1.st.př.n.l.začínají do Černomoří pronikat Římané.  Později od severu přicházejí kmeny germánských Gótů, kteří vytvářejí Visigótské a Ostrogótské království. Tato království jsou však zničena nájezdy Hunů koncem 4.století.
Od 6. století si začínají Chazaři (skupiny tureckých a íránských národů, které se stahovaly na sever) podmaňovat oblasti západního Ruska. Chazaři vytvořili prosperující říši zabírající většinu dnešní Ukrajiny a jižního Ruska.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Ruska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Ruska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Ruska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.