Revoluce v Rusku

Revoluce v Rusku
 
Situace se dále zhoršila po roce 1914, když se Rusko zapojilo do 1. světové války. V bojích padly miliony lidí, hospodářství se zhroutilo a bylo vážně ohroženo zásobování potravinami.
 V březnu 1917, po povstání v Petrohradu, byl car přinucen k abdikaci ve prospěch Prozatímní vlády. V listopadu 1917 se převratem, který svrhl Prozatímní vládu, chopil moci vůdce bolševické strany Vladimír Iljič Lenin (původním jménem Uljanov, 1870-1924). Lenin okamžitě za cenu velkých ústupků (emancipace neruských  národů vyvrcholila po ruské revoluci vyhlášením nezávislosti Polska, Ukrajiny, kavkazských a pobaltských republik) ukončil účast Ruska ve válce a rozhodl o rozdělení půdy rolníkům. Od roku 1918 muselo Rusko čelit ničivé občanské válce, během níž sovětské Rusko opět některá území připojilo (Ukrajina a Zakavkazsko).
Občanská válka skončila v roce 1922 založením Svazu sovětských socialistických republik-SSSR.Po Leninově smrti v roce 1924 vyhrál boj o moc Josif Vissarionovič Stalin (1879-1953), když nemilosrdně vyřadil ze hry své soupeře. V roce 1928 vyhlásil první pětiletý plán: etapu intenzivní industrializace a nucené kolektivizace ruského zemědělství. V jejím důsledku klesla zemědělská produkce a následný hladomor na Ukrajině v roce 1932 způsobil smrt milionů lidí. Mnoho těch, kteří se postavili proti Stalinově politice, bylo popraveno nebo deportováno do sibiřských pracovních táborů tzv.gulagů. V roce 1934 zahájil Stalin systematickou likvidaci všech svých politických odpůrců, včetně nejvyšších vojenských činitelů. Odhaduje se, že v rámci masového teroru let 1936-1938 zahynulo asi 8 milionů lidí.
 
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Ruska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Ruska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Ruska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.